Bredband via fiber i Levide
Information om fiberprojektet i Levide

Arkiv

6 januari
 
Vi tackar alla som kom och tecknade avtal/villkor den 27:e december. Det var en positiv och givande tillställning och vi hoppas att många frågetecken blev utropstecken. Att en del inte kunde komma på grund av att man inte var på ön eller jobbade har vi full förståelse för. Nu pågår avtalstecknandet för fullt och det viktiga är nu att vi får in avtalen/villkoren så fort som möjligt.

Avtalen och villkoren ligger nu ute på hemsidan under fliken dokument, om du vill titta på dem. 
Angående villkoren/avtalen så har vi fått många frågor om tex. ordval och formuleringar som kan tyckas konstiga och stelbenta. Villkoren är hämtade från bredbandgotlands hemsida. De är ursprungligen skrivna av FLL (Fardhem-Linde-Lojsta fiber) och speciellt framtagna av deras jurister med tanke på momsfrågan som ni säkert har läst om i tidningarna under hösten. Därför kommer vi inte att ändra på någon text, eftersom vi inte vill riskera att få gransking av Skatteverket med eventuell fördyring av projektet som följd. 

 Vi i projektgruppen är lika måna som alla andra att få något bra levererat till bra pris. Vi jobbar ideellt med detta och vi är stolta över att få vara med i fiber gruppen och arbeta med detta spännande som utvecklar våran socken. Vi kommer inte att tjäna något på detta personligen, förutom att även vi får ett snabbt och välfungerande fiber till bästa möjliga kostnad för oss i Levide. Vi är alla medlemmar i samma förening så vi kommer alla att betala samma anslutningskostnad och samma månadskostnad (om man tecknar sig på det).

 
Det har också kommit frågor ang. dagsverken som det står om i avtalet. Det är 3 dagsverken/fastighet. Även dessa har att göra med villkoren för en ekonomisk förening, och det är meningen att man skall kunna använda dessa dagsverken till exempel för att förbereda och sedan iordningställa sin egen trädgård efter grävningen, det kan handla om att markera avlopp och el och andra saker som finns nergrävda, ta bort staket osv. Allt

 

30 december
Vi hade en lyckad dag i bygdegården då många kom förbi och ställde bra frågor och tecknade avtal/villkor. Tack för det alla! Nu går jobbet vidare med att skicka per brev till våra vinterfastlänningar och att åka runt till de fastboende och lämna de avtal som återstår. 

Inom en snar framtid kommer vi också att ladda upp dokument på denna sida, såsom anslutningsvillkor och markanslutningsavtal.  

23 december
Vi i projektgruppen önskar alla medlemmar  

EN GOD JUL

OCH 

ETT GOTT NYTT FIBERÅR!

Vi hoppas också att vi ses den 27:e december i bygdegården 15-18, samt på fiberpuben på kvällen!

17 december

95 fastigheter är till dags dato medlemmar i vår trevliga förening. Kommer vi att nå 100? 

Just nu jobbar vi som intensivast med att få klart alla dokument till  27 december då alla är välkomna på "drop-in" i bygdegården mellan 15-18 för att skriva avtal/villkor. 

Då kommer det även att finnas ett slutgiltigt förslag på dragnig som man kan diskutera och justera. Vi diskuterar också gärna med samtliga fastighetsägare vart man vill att vi går in på just deras tomt. Ju mer vi får klart den 27:e desto lättare blir jobbet framöver. För er som av olika anledningar inte kan komma, så kommer vi att skicka avtal via post eller åka förbi personligen. 

Betalning av insatsen för fastighetsanslutning skall ske senast 29 februari till föreningens bankgiro: 784-9003

10 december
Nu är vi 92 fastigheter som är medlemmar i vår förening och fortfarande så vet vi att det är fler inbetalningar på gång. Jätteroligt!

Frågan har kommit från flera håll om vad det är fastighetsägaren står för. Svaret är att fastighetsägaren står för kabel och kabeldragning inne i huset. I abonnemanget man tecknar så ingår 2 boxar, man kan alltså koppla upp två TV-apparater. Sedan får man själv (eller anlita någon) som drar kablar mellan tex. datorer. Det är upp till var och en hur man vill ha det i sitt hem.  

5 december
Den 27 december kommer vi att ha "drop-in" i bygdegården mellan 15-18 då man kan få avtalen/villkoren förklarade samt möjlighet att teckna avtal/villkor. Vi hoppas att många av er har möjlighet att komma förbi! Har ni inte möjlighet att komma förbi så kommer vi att kontakta er. Vi har fortfarande ambitionen att skriva alla avtal/villkor innan årsskiftet! 

På kvällen planerar vi en Fiberpub för medlemmar från kl.19. 

varmt välkomna! 

2 december
Igår hade vi i projektgruppen ett mycket givande möte med Anne Ståhl-Moussa, Regionens kontaktperson när det gäller fiberutbyggnaden. Vi fick svar på många frågor och även bekräftat att vi är bra på väg och på rätt spår. Skönt!

Just nu är vi 83 fastigheter som har blivit medlemmar och vi vet att flera är på gång. Kan vi bli 90?!

Kostnaden för att få fiber in till huset är nu beslutat enligt följande:

- Fiberföreningen står för kostnaden för grävning in till huset, inklusive allt material. Det kommer att sättas en liten box på utsidan av huset. Fastighetsägaren står för borrning genom vägg, samt kabel och kabeldragning inne i huset.

- 1:a abonnemanget på fastigheten betalar 14.500 kr
Månadskostnad: 350 kr

- 2:a anslutningen på samma fastighetsbeteckning (eller ytterligare fler) betalar 4.500 kr per ytterligare anslutning.
Månadskostnad: 350 kr 

- För en vilande anslutning till fastighet utan Telia abonnemang (gräver fibern till hus, men aktiverar den inte) betalar man  14.500 kr + 3.000 kr = 17.500 kr
Månadskostnad: 0 kr

- 2:a anslutningen på samma fastighetsbeteckning, men som är vilande (gräver fibern till hus, men aktiverar den inte) betalar man 4.500 kr + 3.000 kr = 7.500 kr
Månadskostnad: 0 kr

Att aktivera en vilande anslutning i efterhand kostar enligt Telia 4.000 kr. Då går man på den avtalsperiod som föreningen redan befinner sig i. Så kopplar man på sig efter 4 år har man 6 år kvar uppbundet till Telia. 

 

28 november
Ytterligare 3 medlemmar har betalat in idag. Kul! Nu är vi 80 fastigheter som är medlemmar, det viktiga är att alla sedan också tecknar avtal!

Efter kontakt med Telia idag så kan vi meddela att det kommer att kosta 4.000 kr att koppla upp en vilande anslutning till nätet. Vi tycker det är dyrt, men det är tyvärr ingenting vi kan påverka.

En annan fråga som dykt upp är om man knyts till samma avtal som övriga i fiberföreningen, och svaret är ja. Kopplar man på sig efter tex. 4 år så har man 6 år kvar uppbundet till Telia osv.

27 november
Det märks att vi närmar oss skarpt läge när det gäller skrivandet av avtal. Många funderar och några frågor har dykt upp både på mail och via telefon. Här är lite förtydligande om hur vi har tänkt avtalen:

- Fiberföreningen står för kostnaden för grävning in till huset, inklusive allt material. Det kommer att sättas en liten box på utsidan av huset. Fastighetsägaren står för borrning genom vägg, samt kabel och kabeldragning inne i huset.

-1:a abonnemanget på fastigheten betalar fullpris.
Månadskostnad: 350 kr

- 2:a anslutningen på samma fastighet (eller ytterligare fler) betalar ca. 30% av fullpris.
Månadskostnad: 350 kr

- För en vilande anslutning till fastighet utan Telia abonnemang: (gräver fibern till hus, men aktiverar den inte) betalar man fullpris + 3.000 kr.
Månadskostnad: 0 kr

- För en vilande andra anslutning på samma fastighet (samma villkor som ovan) ca. 30% av fullpris + 3.000 kr.
Månadskostnad: 0 kr.

Vi hoppas så klart att de flesta väljer en aktiv anslutning, eftersom vi då får ta del av en "kickback" från Telia på 6.000 kr/fastighet, men vi vill även erbjuda ett alternativ för de som inte just nu vill koppla på fibern, men ha den redo.

24 november

I dagsläget är vi 77 fastigheter som är medlemmar i föreningen. Vi hoppas och vet att fler ännu är på gång att betala in så att vi kommer över 80 st. inom de närmaste dagarna.

På mötet ikväll bestämde vi att gå ut med följande:

OM vi blir MINST 80 st. av medlemmarna som tecknar avtal, 
så kommer kostnaden per fastighet att bli 14.500 kr!

Det viktiga är därför nu att kolla med grannar och bekanta, och påtala att de som blivit medlemmar att också skall teckna avtal, så att vi kan hålla oss på en bra nivå. 

Vi håller nu på att se över alla dokument och korrekturläser. Vi beräknar att börja med avtalsskrivandet om ca. 14 dagar. Som tidigare har vi som mål att teckna alla avtal innan nyår. Det är ett tufft tidsschema, men vi hoppas det håller. 

Markgruppen jobbar intensivt med att prata med folk om vart det är lämpligast att ha vägundergångar samt vart det är lämpligast att gräva. Delar av socknen är redan kontaktad. Har ingen redan pratat med dig så är sannolikheten stor att du blir kontaktad inom de närmaste veckorna.

19 november
Efter några intensiva veckor där vi träffat och pratat med samtliga anbudsgivare har vi äntligen kommit till beslut!

De som kommer att gräva ner vår fiber är Väg & byggnadsgrus  och de som kommer att bygga själva nätet blir 
BRS Networks . Vi ser fram emot ett givande samarbete! Riktmärket är fortfarande grävstart 2 april, vilket kan ändras beroende på hur vintern blir.

De arbetsuppgifter som nu ligger framför oss är kontakt med alla markägare, samt diskussion vart vägundergångarna skall ligga. Det är viktigt att alla i socknen tänker till vart och hur bästa möjliga dragning kan ske. När den diskussionen är klar så behöver vi skriva villkor för fastighetsanslutning samt markupplåtelseavtal. Dessa dokument jobbar vi nu med samtidigt som vi fortsätter kontakten med markägare och kollar av att alla som vill bli medlemmar verkligen är med. 

Just nu är vi 71 medlemmar i föreningen (vilket innebär 75 fastigheter eftersom några väljer att ansluta flera av sina fastigheter). Vi räknar med att det ännu är flera som vill vara med på fibertåget. Inom en mycket snar framtid kommer vi också att gå ut med vad den slutgiltiga kostnaden kommer att bli. Som tidigare så är beräkningen för tillfället 15 000-17 000 kr.  

Fibernytt nummer 2 är också under produktion och beräknas landa i en brevlåda nära dig under veckan.

 

3 november
Nu är vi 61 medlemmar. Vid projektgruppens möte ikväll diskuterade vi inkomna anbud som nu skall granskas och det skall föras en diskussion med anbudsgivarna för att få fram bästa möjliga pris. Några i projektgruppen har tagit på sig uppgiften att föra samtal med dem. Vi övriga kommer att fortsätta prata med folk. Vi är övertygade om att vi kommer att bli en bit över 80 som verkligen vill ha fiber! 

Vi jobbar också på att ta fram de avtal vi skall skriva med de som tecknar sig på fiber, samt markupplåtelseavtal med berörda markägare. Ni alla som bor i Levide, både markägare och fastighetsägare kan väl alla fundera på vart just ni tycker det är lämpligt att gräva, och var det inte är så lämpligt. Sen blir det projektgruppens uppgift att sammanställa alla bra förslag till en sträckning där vi kommer att gräva ner fiberkabeln. 

Det är spännande nu, det händer så mycket! Vår förhoppning är fortfarande att vi skall skriva avtal med samtliga intresserade innan nyår. Planerad grävstart är för tillfället 2 april! 

31 oktober
59 betalande medlemmar är vi idag. Vi hoppas att det kommer flera i morgon. Minst 80 vill vi bli! 

28 oktober
Nu ökar medlemsantalet stadigt för varje dag som går, idag är vi 45 medlemmar i vår förening. Efter att du betalat in får du gärna skicka din mailadress till [javascript protected email address] så kan vi  skicka uppdateringar via mail hur det går. Vårt mål är att hamna runt 80 som vill skriva avtal, vi hade ju över 100 som hade skrivit på en intresseanmälan i somras/början av hösten. Vi tror att vi når vårt mål och att vi i slutändan kommer att få ett hyfsat pris på det hela. Kom med du också! Och prata med dina grannar och bekanta runt om i socknen. Ju fler vi blir desto bättre pris! 

Medlemsavgiften ( 200 kr) betalas antingen via bankgiro eller överföring till vårt bankkonto i Länsförsäkringar bank. Ange namn och adress vid betalning.

Bankgiro: 784-9003
Rörelsekonto: 9022 880 1402 (Länsförsäkringar bank)

Välkommen som medlem!

Ta gärna också en titt på de nya länkar vi lagt till till vänster på sidan, där hittar du numera lätt till flera olika fiberföreningar på ön, och kan se hur de arbetar.

 

25 oktober

Medlemsantalet ökar sakta men säkert i föreningen och idag är vi 36 medlemmar som betalat in avgiften. Du har väl inte glömt att bli medlem? Läs info nedan om hur och vart du betalar. Välkommen! 

19 oktober

Igår hade vi ett trevligt och välbesökt informationsmöte i bygdegården. Vi hoppas att ni som var där uppskattade informationen och fick svar på era frågor! Tommy och Tommy betonade att det är ett sockenprojekt där vi alla jobbar tillsammans mot samma mål. Det fungerar inte om man inte har kul och alla är med! Nedan ser du vår "pluppkarta", som är gjord i Google maps, där vi markerat gröna pluppar för de som anmält intresse i första ledet, röda pluppar för de som sagt att de inte är intresserade. Gröna pluppar med svart prick i är de som betalat in medlemsavgift till föreningen. Gula hus är hyresfastigheter, och grönt hus är bostadsrättsföreningen. Det här är ett ganska enkelt sätt att på digitalt vis markera och uppdatera fastigheterna.

Här kommer några av frågorna som vi tog upp:

* Vi vet ännu inte vad kostnaden kommer att bli per fastighet, vi återkommer med mer exakt siffra när anbuden kommit in. Vår uppskattning är att vi hamnar på runt 15 000 - 17 000 kr per fastighet (då ingår grävning - ända fram till huset inkl. material, fastighetsägaren står för kostnader och material inne i huset). På mötet pratade vi också om att det är viktigt att det finns en buffert i föreningen om något oförutsett händer. Det är bättre att betala lite för mycket i början och få tillbaka på månadsavgiften än tvärtom.

* Vi i Levide fiber har också bestämt oss för att följa FLL:s upplägg för olika abbonnemang: 
- 1:a abbonemanget på fastigheten betalar fullpris
- 2:a anslutningen på samma fastighet (eller ytterligare fler) betalar 30% av fullpris.
- För en inaktiv anslutning (gräver till hus, men kopplar inte på fibern) betalar man fullpris + 3.000 kr.
- För en inaktiv andra anslutning på samma fastighet (samma villkor som ovan) 30% av fullpris + 3.000 kr.
Vi hoppas så klart att de flesta väljer en aktiv anslutning, eftersom vi då får ta del av en "kickback" från Telia på 6.000 kr/fastighet, men vi vill även erbjuda ett alternativ för de som inte just nu vill koppla på fibern, men ha den redo.

* Alla behövs! Finns det någon som känner att man vill hjälpa till med något, nu eller i ett senare skede så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till någon av oss i projektgruppen. När vi kommer så långt som till grävning kommer många att behövas. Ju mer vi kan förbereda och röja desto snabbare kan grävarna köra och ju billigare blir det! Vi har inga fasta förslag på dragning eller vart vi kommer att gräva än. Det viktiga är att hitta plöjbar mark, eftersom det ger lägst grävkostnad. Fundera gärna på hur det ser ut runt dig, alla berörda markägare kommer att bli kontaktade under hösten.

Glöm nu inte att betala in din medlemsavgift på 200 kr till föreningen för att visa ditt intresse! 27 medlemmar är vi idag!

Medlemsavgiften betalas antingen via bankgiro eller överföring till vårt bankkonto i Länsförsäkringar bank. Ange namn och adress vid betalning.

Bankgiro: 784-9003
Rörelsekonto: 9022 880 1402 (Länsförsäkringar bank)

Välkommen som medlem!

 

9 oktober
Nu är vi 22 medlemmar! Vi vill påminna alla om att komma på 
STORMÖTET TISDAG 18 OKTOBER  KL. 19.00 I BYGDEGÅRDEN.
Då kan du ställa alla din frågor du har, och vi lovar försöka svara. Medverkar gör också Tommy Andersson och Tommy Gardarfve från FLL fiber, samt Stefan Johansson från Grötlingbo. Meningen är att alla skall få info om hur det går till att bygga ett nät, men också hur det fungerar rent praktiskt när allt är färdigt. 
Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna! 

5 oktober
Medlemstalet ökar hela tiden i vår förening. Idag är vi 21 st. Blir du den nästa? Betala gärna in redan i morgon. 

24 sept

Nu tickar medlemmarna in och redan första veckan har vi fått in 10 st! Jättebra! 

Kom ihåg att betala in du med:

Medlemsavgiften betalas antingen via bankgiro eller överföring till vårt bankkonto i Länsförsäkringar bank. Ange namn och adress vid betalning.

Bankgiro: 784-9003
Rörelsekonto: 9022 880 1402 (Länsförsäkringar bank)

Välkommen som medlem!

I nästa vecka kommer vi att gå ut med förfrågningsunderlag på anbud avseende grävning samt byggande av själva nätet. Det är en spännande tid vi har framför oss. Vi håller och som bäst på att planera inför stormötet den 18 oktober, då vi hoppas att många kommer för att ställa sina frågor och för få ta del av bra information. 

16 sept

Idag skall första numret av det efterlängtade Fibernytt äntligen ha landat i brevlådan hos alla som bor i Levide och ännu inte omfattas av fiber. Där har vi försökt samla information, som till stor del ligger här på hemsidan. Vår ambition är att samma informationsblad skall skickas via mail, eller per post, till de av er intresserade som ibland bor på annan ort. 

Glädjande nog börjar redan medlemmarna att ticka in, och de fyra första har nu betalat in och därmed visat sitt intresse. Det är vår tanke att vi skall uppdatera denna sida så att alla kan följa hur vår förening växer. Vår förhoppning är att kunna teckna avtal med de som är intresserade innan nyår.

Vi håller också på att upprätta en maillista så att vi lättare skall nå alla med snabb och aktuell information. Du som är intresserad och vill hålla dig uppdaterad får gärna maila till oss pålevidefiber@gmail.com så lägger vi till dig på listan!

Välkommen som medlem! 

11 sept
Nu har vi fått vårt bankgironummer samt ett bankkontonummer! För att så småningom kunna teckna avtal behöver alla som är intresserade bli medlemmar i Levide Fiber Ekonomiska förening. Medlemsavgiften är 200 kr (Inträdesavgift+ medlemsavgift 2011), och vi vill att man betalar in den senast 31 oktober. Då får vi en klar bild av hur många som är redo att teckna sig, och vi kan komma med en slutgiltig summa av vad det hela kommer att kosta.

Medlemsavgiften betalas antingen via bankgiro eller överföring till vårt bankkonto i Länsförsäkringar bank. Ange namn och adress vid betalning.

Bankgiro: 784-9003
Rörelsekonto: 9022 880 1402 (Länsförsäkringar bank)

Välkommen som medlem!

Vi hälsar också alla intresserade välkomna på informationsmöte i Levide bygdegård 18 oktober kl.19. Då medverkar Stefan Johansson från Grötlingbo samt Tommy Andersson och Tommy Gardarfe från FLL (Fardhem-Linde-Lojsta fiber). De berättar lite om hur det rent praktiskt går till att bygga ett sockenfibernät, samt även hur det fungerar när det väl är i huset. Vi bjuder på fika!

4 sept

Inget är så lätt som man tror. Nu har vi organisationsnummer, men väntar på att banken skall ge oss ett bankgironummer och ett bankkontonummer. Vi hoppas att detta inte skall ta alltför lång tid, fram tills det kommer får ni vänta på "fibernytt" ännu ett tag. Under tiden jobbar vi vidare med förfrågningsunderlaget till både grävare och de som skall bygga nätet. Det är mycket praktiskt pappersarbete som måste fixas och mycket av det tar tid. Vi anar att vi behöver vänja oss vid att vänta. 

27 aug
Nu är vi formellt Levide Fiber Ekonomiska förening! Vi har fått vårt organisationsnummer och på måndag skall vi öppna bankkonto och bankgiro. Räkna med att få en lapp i brevlådan denna vecka med information om hur du blir medlem! 

25 aug
Inget är som väntans tider, och väntar är vad vi gör på vårt organisationsnummer, så vi kan öppna bankkonto. När det väl kommer så är planen att få ut första numret av "Fibernytt" i brevlådorna så fort som möjligt, då skall det också finnas ett bankgironummer som man kan betala in medlemsavgiften till.  

Medan vi väntar jobbar vi i projektgruppen vidare och har påbörjat arbetet med anbudsunderlag till både grävning och nätbygge. Efterhand skall även alla markägare (där grävning kan bli aktuellt) tillfrågas, och markupplåtelseavtal skall skrivas. Vi har också lämnat in föreslagen sträckning till Länsstyrelsen för granskning och godkännande.

Tidsplanen är att ta in medlemsavgiter till 31 oktober och sedan teckna avtal fram till nyår. Vår förhoppning är grävstart på nyåret. 

Så även om det inte syns så mycket utåt så tickar arbetet på med mycket administration just nu. 

13 aug

Torsdag 11 augusti har den ekonomiska föreningen Levide Fiber bildats! 

Tack vare det stora intresset från alla i socknen så känner vi att vi nu kan gå vidare till nästa steg! De flesta i projektgruppen fungerar nu som en interimstyrelse fram till vårt första årsmöte som vi förhoppningsvis kan hålla i början av nästa år.

För att så småningom kunna teckna avtal behöver alla som är intresserade bli medlemmar i den här eknomiska föreningen. Medlemsavgiften kommer att vara 200 kr (inträdesavgift + medlemsavgift 2010). Vi vill att man betalar in avgiften innan 31 oktober. Då får vi en klar bild över hur många som är redo att teckna sig och vi kan komma med en slutgiltig summa av vad det hela kommer att kosta. Så fort vi får klart med föreningens organisationsnummer och har öppnat ett bankgiro kommer vi att lägga ut betalningsinformation här på hemsidan!

I veckan som kommer dyker det första numret av "Fibernytt" upp i allas brevlådor (för er som bor på fastlandet kommer vi att skicka det antingen via mail eller vanligt brev). Vi räknar med att detta kommer bli ett återkommande informationsblad som delas ut för att hålla alla uppdaterade. 

Vi planerar också ytterligare ett informationsmöte tisdag 18 oktober kl.19 i bygdegården. Då kommer bland andra Stefan Johansson från Grötlingbo fiber och finns till hands för att berätta hur de gjort och hur de tycker att det fungerar. Grötlingbo var en av de första socknarna på Gotland som blev med fiber. 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.