Bredband via fiber i Levide
Information om fiberprojektet i Levide

Frågor/Svar

Här kommer vi att lista svar på de frågor som dyker upp under projektets gång.

När skall jag betala anslutningen?
Betalning av insatsen för fastighetsanslutning skall ske senast 29 februari till föreningens bankgiro: 784-9003

Hur ser tidsplanen ut?
Vi jobbar nu (i början av januari) med att få in alla villkor/avtal så fort som möjligt. Planerad grävstart är 2 april och förhoppningsvis är det färdigt runt juli. Därefter börjar vi blåsa och svetsa fiber. Vår förhoppning är ett fungerande nät i oktober.  

Det står att det skall kosta 350 kr/månad. Kommer den att höjas nästa år?
Nej, vi har ett fast pris av Telia som vi binder upp oss i 10 år på. I månadsavgiften ingår en administrativ avgift på 51 kr. Det är en avgift som årsstämman (vi medlemmar) kan besluta om.

Det står att jag skall göra 3 dagsverken. Betyder det att jag måste rulla kabel och gå i diket när de gräver?
 Nej, det betyder det inte. Det är 3 dagsverken som gäller  per fastighet. Dessa har att göra med villkoren för en ekonomisk förening, och det är meningen att man skall kunna använda dessa dagsverken till exempel för att förbereda och sedan iordningställa sin egen trädgård efter grävningen, det kan handla om att markera avlopp och el och andra saker som finns nergrävda, ta bort staket osv. Allt för att förenkla inför grävningen. Ju mer vi förbereder ju snabbare går det att gräva och desto billigare blir det för oss alla.

Kan man skriva avtal om en vilande anslutning och koppla på sig senare i avtalsperioden?
 
Efter kontakt med Telia kan vi meddela att det kommer att kosta 4.000 kr att koppla upp en vilande anslutning till nätet. Vi tycker det är dyrt, men det är tyvärr ingenting vi kan påverka.

En annan fråga som dykt upp är om man knyts till samma avtal som övriga i fiberföreningen, och svaret är ja. Kopplar man på sig efter tex. 4 år så har man 6 år kvar uppbundet till Telia osv.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Anslutningskostnaden beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. Vår preliminära bedömning är den 28 november att det kommer att kosta ca.14.500 kr/fastighet OM vi blir 80 st. som tecknar avtal.

Vilka abonnemangsformer kommer Levide Fiber att erbjuda?

Det märks att vi närmar oss skarpt läge när det gäller skrivandet av avtal. Många funderar och några frågor har dykt upp både på mail och via telefon. Här är lite förtydligande om hur vi har tänkt avtalen:

- Fiberföreningen står för kostnaden för grävning in till huset, inklusive allt material. Det kommer att sättas en liten box på utsidan av huset. Fastighetsägaren står för borrning genom vägg, samt kabel och kabeldragning inne i huset.

-1:a abonnemanget på fastigheten betalar fullpris.
Månadskostnad: 350 kr

- 2:a anslutningen på samma fastighet (eller ytterligare fler) betalar ca. 30% av fullpris.
Månadskostnad: 350 kr

- För en vilande anslutning till fastighet utan Telia abonnemang: (gräver fibern till hus, men aktiverar den inte) betalar man fullpris + 3.000 kr.
Månadskostnad: 0 kr

- För en vilande andra anslutning på samma fastighet (samma villkor som ovan) ca. 30% av fullpris + 3.000 kr.
Månadskostnad: 0 kr.

Jag tycker det verkar dyr månadskostnad?
 
Vi i fibergruppen har räknat på vad ett grundutbud kostar idag, och kommit fram till följande siffror (alla fakta finns på nätet på Telias hemsida). Flera vi pratat med har kommit fram till att man sparar stora summor pengar/månad genom att gå med i fiberprojektet istället för att stå utanför. 

Idag kostar det:
* Telia bas (telefon): 145 kr/månad
* 2 Mbit/s (uppkoppling): 252 kr/månad
* Kanalpaket lagom (tv): 129 kr/månad
SUMMA: 526 kr/månad

Om man binder upp sig via Telia i 10 år, enligt deras fibererbjudande så får man:
* 2 digitalboxar
* Ingen kortavgift
* 100 Mbit/s nedströms och 10 Mbit/s uppströms
* Kanalpaket lagom
SUMMA: 350 kr/månad

Vill man ha flera kanaler får man betala till för det enligt avgifter på Telias hemsida. Räkna gärna igenom vad du betalar idag för dina abonnemang. Chansen att du sparar pengar i längden på detta är stor!  

Kommer man att kunna ansluta sig om t ex 2 år?
Ja, det kommer att gå. Dock kommer det att vara mycket dyrare. I projektet som pågår nu har vi bidrag från både Region Gotland och Telia. Dessa bidrag kommer vi att dela upp på de fastigheter som ansluter sig i första skedet. Dessutom kommer vi att upphandla grävning och material till runt 100 fastigheter på ett bräde. Det gör att vi kommer att få bättre priser nu än om vi skulle beställa till en ett fåtal fastigheter vid ett senare skede. Ett riktpris på att ansluta sig senare är ca. 50.000 kr.

Varför skall vi ansluta till fiber när det fungerar så bra idag? 
Det vanligaste sättet att ansluta till internet idag är via telefonnätet. Telia/Skanova har sagt att man kommer att stänga ner telenätet på Gotland med start nästa år. Det enda sättet att komma åt internet då blir via fiber eller mobilnätet. De som använt det mobila bredbandsnätet under sommaren 2011 vet att det inte är speciellt stabilt. Det har stängts ner vid flera tillfällen. Fibernätet är betydligt mindre sårbart.

Men 4G då? 
Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber då det inte får vara fler än 16 uppkopplade per antenn, antenner måste dessutom stå med några hundra meters mellanrum för att nå höga hastigheter och så måste det vara fiber framdraget till antennen. Inte speciellt troligt att Gotländska landsbygden får 4G inom överskådlig tid alltså. Om vi skall jämföra med utbyggnaden av 3G så har långt ifrån alla på landsbygden fortfarande inte fullgod täckning efter 5 års utbyggnad.

Hur är det med satellit?
 
Satellit: Att ge bredband via satellit har fördelen att den är nåbar nästan överallt – det finns faktiskt dalar och andra platser som hamnar i satellitskugga. En uppenbar nackdel är också den relativt dyra utrustningen och dyr drift. Kapaciteten blir begränsad eftersom varje kanal i satelliten historiskt varit begränsad till 20-30Mbit. Idag finns rena kommunikationssatelliter med 155Mbit kanaler. Vill man sända ut uppdateringar eller stora filer till många. Jämfört med de flesta kommersiella  bredband till hem och företag ärhar en satellitkanal stor kapacitet om alla ska ha samma information. Lämpligen gör man uppdateringar på tider då få tittar på TV för att få billigare kapacitet. Tyvärr ger tekniken mycket låg uppkapacitet och för nätverket besvärande långa svarstider eftersom avståndet motsvarar 250ms. (källor: wikipediasatellit.se, mex);

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.